Współczesny patriota – czyli kto?

Patriotyzm. Słowo, które przez wieki towarzyszyło dziejom Polski. Na przestrzeni naszej niełatwej historii można powiedzieć, że właśnie dzięki patriotycznej postawie naszych dziadków i pradziadków możemy dziś cieszyć się z wolności.

Ale czym jest patriotyzm we współczesnych czasach? W czasach, gdy większość ludzi wojny światowe zna (na szczęście) tylko z książek.

Trochę definicji na początek

Zacznijmy od definicji patriotyzmu. Pomocą niech posłuży nam słynna Wikipedia:
Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, g. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

Ale co to może oznaczać?

Chęć ponoszenia ofiar we współczesnym świecie na szczęście nie jest już koniecznością. Ofiarą może być jednak każdy wysiłek podejmowany na rzecz ojczyzny
Gotowość do jej obrony to chęć nie tylko w walce o swój kraj, ale również odwaga by bronić go przed agresją słowną.
Przekładanie celów ojczyzny nad własne. Czy jesteś gotów poświęcić swój czas i energię na podjęcie działań, które wpłyną na jej rozwój?

Pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Dziś wielu osobom zdarza się o tym często zapominać. Wszelkie wulgaryzmy, przeinaczenia, obcojęzyczne słowa są niestety codziennością na naszych ulicach.
Poczucie więzi społecznej. Często mówi się o przywiązaniu do ojczyzny. Niestety jednak zdarza się nam zapominać, iż ojczyznę tworzą ludzie – Ty, Twój sąsiad, kolega z ławki, rodzice itd. Jeśli komuś zależy na rozkwicie całego kraju, być może warto, aby przemyślał to czy może najpierw nie warto zacząć od pomocy osobom, które go otaczają?

Co jeśli…?

A może definicje patriotyzmu można ująć znacznie krócej? Być może współczesny patriotyzm polega po prostu na tym, aby być uczciwym obywatelem, który każdego dnia stara się dokładać małą cegiełkę by w jego kraju było lepiej? Zaczynając od swojego najbliższego otoczenia – domu, miejscowości…

Warto pamiętać, iż ktoś kto codzienne dba o swoją małą ojczyznę przyczynia się jednocześnie do poprawy sytuacji w całym kraju. Czyż takie osoby nie są właśnie współczesnymi patriotami?