Category: Społeczeństwo

Kategoria: Społeczeństwo

Czy wojna ma dziś sens?

Filozoficzna problematyka wojen rozpoczyna się od kwestii wzajemnych relacji między pojęciem wojny i pojęciem pokoju. Słowo polemos (wojna) pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie walkę, bój, wojnę. Również greckie ejrene oznacza natomiast pokój, spokój. Między istotą wojny i pokoju istnieje silna łączność, choć znaczenie obu tych słów stawia je na przeciwległych biegunach. Współcześnie pokój […]

Młodzież LGBTQ szukająca ukojenia w tekstach kultury

Polskie społeczeństwo jest naznaczone schematami. Ponad wszystko uwielbia tradycję, szczyci się patriotyzmem i przywiązaniem do wartości chrześcijańskich. Im bardziej jednostka dzieli te przekonania, tym bardziej może liczyć ma szacunek i uznanie najbliższego otoczenia. Każda próba zerwania konserwatywnych łańcuchów spotyka się z niechęcią. Politycy umacniają schematy w swoich wypowiedziach, powołując się na ochronę polskich wartości. W […]