Młodzież LGBTQ szukająca ukojenia w tekstach kultury

Polskie społeczeństwo jest naznaczone schematami. Ponad wszystko uwielbia tradycję, szczyci się patriotyzmem i przywiązaniem do wartości chrześcijańskich. Im bardziej jednostka dzieli te przekonania, tym bardziej może liczyć ma szacunek i uznanie najbliższego otoczenia. Każda próba zerwania konserwatywnych łańcuchów spotyka się z niechęcią. Politycy umacniają schematy w swoich wypowiedziach, powołując się na ochronę polskich wartości.

W jaki sposób osoby ze środowiska LGBTQ mogą czuć się bezpieczne i akceptowane w obecnych czasach?

Wielu z nich szuka ucieczki w książkach, muzyce, filmach i serialach kiedy trudna rzeczywistość zaczyna ich przerastać. Tam odnajdują swoje bezpieczne miejsca. Nie czują się osądzani i to daje im siłę, aby spojrzeć na świat z podniesioną głową. Reprezentacja środowiska LGBTQ w mediach jest bardzo istotna, ponieważ przynosi ukojenie w czasach chaosu, staje się źródłem inspiracji do dalszej walki i buntu przeciw narzuconym z góry rolom. Chwała wszystkim twórcom, którzy mają odwagę być przystanią.