Jak ważny jest jedenasty listopada dla Europy?

Święto Odzyskania Niepodległości co roku przypada na jedenastego listopada, czyli w rocznicę zakończenia pierwszej wojny światowej. Jest to z pewnością problematyczna data dla sporej części przywódców państwowych. Pierwsza wojna światowa była wojną krwawą, wielu uważało że po okropnościach tej wojny nie nastąpi nic co mogłoby się z nią równać. Przynajmniej nie za życia jej uczestników. Oczywiście stało się inaczej. Wpływa miała na to pierwsza wojna światowa, a raczej porozumienia kończące tę wojnę. Właśnie ta data, 11 listopada 1918, jest datą która jest uznawana za początek nowoczesności. Po tej dacie powstały nowe państwa, ruch narodowy stał się powszechny, ideologie stały się ważniejsze niż prawo do tytułów. W tym okresie wielu władców straciło swoje korony. Ideologia stała się wówczas ważniejsza niż ich boskie prawo do zasiadania na tronie. Jedenasty listopada jest datą, która wpłynęła na zmianę kierunku komunizmu, na powstanie faszyzmu i nazizmu. To ona odpowiada za wszystkie okropności drugiej wojny światowej. Jednocześnie to właśnie wtedy społeczeństwo się otworzyło. Niewiele osób wie, ale to lata dwudzieste dwudziestego wieku charakteryzują się swobodą seksualną. W Berlinie powstawały wówczas kluby do homoseksualistów, kobiety pokazywały ramiona i kostki. Żyły również z mężczyznami bez ślubu. Jedenasty listopada nie może więc być datą jedynie Polską. Tak więc czy rzeczywiście jest to odpowiednia data na czczenie niepodległości?