Debata Naukowa „Przystanek Niepodległa”

Dodano przez: PatriotycznaLodz | 03.11.2017 | ,

Szczegóły wydarzenia

Data ropoczęcia: 28.11.2017

Godzina: 11:00

Data zakończenia: 28.11.2017

Godzina:

Organizator: ListopadowaDuma, Fundacja Życie

Adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118

Kontakt do organizatora: http://listopadowaduma.pl/kontakt/

Opis wydarzenia

Debata naukowa z udziałem łódzkich i piotrkowskich przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Punktem wyjścia do dyskusji będzie refleksja nad różnymi aspektami odzyskania nieodległości w 1918 r. oraz nad procesami jej ugruntowywania wśród Polaków.

Debata będzie połączona z uhonorowaniem i nagrodzeniem finalistów oraz laureatów ogłoszonego konkursu dla młodzieży.

W debacie udział wezmą:

-Konrad Hennig ­ – doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, w latach 2013­-2015 Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno­-Ekonomicznej w Sieradzu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz tekstów publicystycznych. Wieloletni sekretarz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel Fundacji Aurea Libertas, koordynator zespołu ekspertów łódzkiego Ośrodka Studiów o Mieście i Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź.
-Tomasz Tulejski – ­ profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor ponad 60 publikacji, m.in. z zakresu teorii państwa, źródeł ładu prawnego i politycznego, praw i wolności jednostki oraz partycypacji politycznej.
-Jacek Reginia­-Zacharski – ­ doktor habilitowany, historyk i politolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie historii najnowszej, historii stosunków międzynarodowych oraz nauk politycznych.


Powrót do listy wydarzeń